ضرورت اولویت‌بخشی به نیروهای بومی در پروژه‌های صنعت نفت ۰۵ تیر ۱۴۰۱
نماینده بهبهان در دیدار با مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب تاکید کرد:

ضرورت اولویت‌بخشی به نیروهای بومی در پروژه‌های صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادامه تعامل با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، میزبان نماینده بهبهان و آغاجاری بود که در این دیدار از اهتمام جدی صنعت نفت در دولت سیزدهم برای کاهش مشکلات جوامع پیرامون تاسیسات و تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خبر داد.