جهش تولید در انرژی‌ تجدیدپذیر با خورشید ۳۱ تیر ۱۳۹۹

جهش تولید در انرژی‌ تجدیدپذیر با خورشید

تولید خانگی در زمینه انرژی‌ تجدیدپذیر یک اقدام دو سر بُرد برای دولت و ملت‌ به شمار می‌رود زیرا با نصب صفحه‌های خورشیدی علاوه بر تبدیل ساختمان به یک نیروگاه کوچک، برق مازاد به شبکه توزیع و سود آن به جیب مالکانش وارد می‌شود.