واحد شماره ۴ نیروگاه کارون ۳ به شبکه سراسری پیوست ۱۶ آذر ۱۴۰۱

واحد شماره ۴ نیروگاه کارون ۳ به شبکه سراسری پیوست

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون ۳ از اتصال موفقیت‌آمیز واحد شماره ۴ این نیروگاه پس از تعمیرات سالیانه به شبکه سراسری خبر داد.

آزمون عملی خودراه‌انداز واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون4 ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

آزمون عملی خودراه‌انداز واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون4

آزمون عملی فرآیند خودراه‌اندازی واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون‌4 برای اولین بار با کمک کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان انجام شد.