تعمیرات واحد 315 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز ۲۱ آبان ۱۴۰۱
در راستای تقویت تولید برق کشور اجرایی شد

تعمیرات واحد 315 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز

نیروگاه رامین اهواز به منظور رفع چالش‌ها، محدودیت تولید و تقویت تولید انرژی برق، عملیات تعمیرات نیمه اساسی واحد 315 مگاواتی شماره 5 خود را اجرایی کرده است .

ساخت و بازسازی بيش از 1700 قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

ساخت و بازسازی بيش از 1700 قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، از ساخت و بازسازی تعداد 1791 قطعه نیروگاهی توسط متخصصان بومی این نیروگاه از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد.

ارتقای 65 مگاواتی ظرفیت تولید برق در واحد شماره ۵ نیروگاه رامین اهواز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

ارتقای 65 مگاواتی ظرفیت تولید برق در واحد شماره ۵ نیروگاه رامین اهواز

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، از ارتقای ظرفیت تولید واحد شماره ۵ این نیروگاه از ۲۰۰ مگاوات به ۲۶۵ مگاوات خبر داد.

تولید بیش از 630 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

تولید بیش از 630 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، از تولید بیش از 630 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در این نیروگاه طی اردیبهشت سال جاری خبر داد.