کشورهای خاورمیانه در مسیر سبز شدن ۰۲ مهر ۱۴۰۱

کشورهای خاورمیانه در مسیر سبز شدن

جهان به سرعت در حال گرم شدن است و این گرمایش کشورها را به اتخاذ برنامه‌های پیشگامانه انرژی پاک سوق می‌دهد. خاورمیانه تابستان سوزان دیگری را پشت سر گذاشته است، با گرمترین مناطق شهری در جهان که دمای پایدار بالای ۵۰ درجه سانتیگراد را ثبت کرده‌اند.