ایران بستر توسعه فتوولتائیک را دارد؟ ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

 ایران بستر توسعه فتوولتائیک را دارد؟

استفاده از پنل‌های خورشیدی شناور روی سطح آب ضمن جلوگیری از تبخیر آب، می‌تواند در مناطق دارای محدودیت زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی، مورد استفاده قرار گرفته و علاوه بر اینکه کمک شایانی برای صنعت برق محسوب شده، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز به همراه داشته باشد.