تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس آغاز شد ۲۷ مهر ۱۴۰۱

تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس آغاز شد

مدیرعامل نیروگاه طوس از آغاز تعمیرات اساسی واحد شماره ۳ این نیروگاه، برای آمادگی کامل تولید برق خبر داد.

واحد یک نيروگاه طوس به مدار تولید بازگشت ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
با تعويض رديف اول پره‌هاي توربين؛

واحد یک نيروگاه طوس به مدار تولید بازگشت

مدیرعامل نیروگاه طوس از وارد مدار شدن واحد یک این نیروگاه، پس از تعويض رديف اول پره‌هاي توربين برای اولین بار و با استفاده از توان داخلی، همزمان با تعميرات اساسي خبر داد.