واحد شماره یک نیروگاه شهیدمفتح به شبکه سراسری برق متصل شد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
با اتمام تعمیرات دوره‌ای؛

واحد شماره یک نیروگاه شهیدمفتح به شبکه سراسری برق متصل شد

معاون تولید نیروگاه شهیدمفتح همدان، از وارد مدار شدن واحد شماره یک این نیروگاه پس از اتمام تعمیرات دوره‌ای خبر داد.