تعمیرات واحد گازی نیروگاه شهید رجایی آغاز شد ۲۶ مهر ۱۴۰۱

تعمیرات واحد گازی نیروگاه شهید رجایی آغاز شد

تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین آغاز شد.

پایان تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین/ واحد ۳ گازی این نیروگاه به شبکه سراسری برق متصل شد ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

پایان تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین/ واحد ۳ گازی این نیروگاه به شبکه سراسری برق متصل شد

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدرجایی قزوین از اتمام تعمیرات اساسی و RI واحد شماره 3 گازی این نیروگاه و اتصال آن به شبکه سراسری برق خبر داد.