بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم افتتاح شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم افتتاح شد

۲۶ طرح انرژی و عمرانی در جزیره قشم از جمله بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی، از طریق ویدئو کنفرانس با دستور رییس جمهور، افتتاح شد.