گاز به نیروگاه سیکل ترکیبی زرند رسید ۱۸ تیر ۱۴۰۱

گاز به نیروگاه سیکل ترکیبی زرند رسید

مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز از اتصال نهایی خط انتقال گاز ۱۶ اینچ نیروگاه سیکل ترکیبی زرند به شبکه سراسری انتقال گاز کشور خبر داد.