واحد گازی شماره 16 نیروگاه ری به مدار تولید بازگشت ۱۴ آذر ۱۴۰۱

واحد گازی شماره 16 نیروگاه ری به مدار تولید بازگشت

معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ری، از وارد مدار شدن واحد گازی شماره 16 این نیروگاه ری و اتصال به شبکه سراسری برق خبر داد.