نیروگاه راشد تربت حیدریه به شبکه گاز کشور متصل شد ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

نیروگاه راشد تربت حیدریه به شبکه گاز کشور متصل شد

مدیر مهندسی و اجرای طرح‌های شرکت گاز استان خراسان رضوی از تزریق موفق گاز طبیعی به شبکه نیروگاه تولید برق راشد در شهرستان تربت حیدریه خبر داد.