فروچاله‌ها و مصرف مازوت نیروگاه شهید مفتح پیگیری می‌شود ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

فروچاله‌ها و مصرف مازوت نیروگاه شهید مفتح پیگیری می‌شود

مدیر عامل شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از نیروگاه شهید مفتح گفت:طرح احداث سیستم خنک کن نیروگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و با تمام توان حمایت و پیگیری خواهیم کرد تا این پروژه به سرانجام برسد و موضوع فروچاله‌ها و مصرف مازوت به طور جدی پیگیری می‌شود.