احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ۱۴ استان کلید می‌خورد|۱۵ شرکت برنده مناقصه احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ۱۴ استان کلید می‌خورد|۱۵ شرکت برنده مناقصه احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از برنده شدن ۱۵ شرکت در مناقصه برای احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر خبر داد و گفت:: ساخت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر با ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات در برنامه دولت سیزدهم وجود دارد که که ۴ هزار مگاوات برق خورشیدی آن، با همکاری شورای اقتصاد، مجوز احداث گرفت و مناقصه آن برگزار شد.