رکوردزنی تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر/عرضه 50 میلیارد کیلووات ساعت انرژی ارزان و پاک به شبکه ۰۷ مرداد ۱۴۰۱

رکوردزنی تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر/عرضه 50 میلیارد کیلووات ساعت انرژی ارزان و پاک به شبکه

تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در یازدهمین سال فعالیت از 50 میلیارد کیلووات ساعت عبور کرد.

مذاکره با روسیه برای توسعه فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد:

مذاکره با روسیه برای توسعه فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ایران و روسیه روابط اقتصادی خوبی دارند و برای توسعه فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال مذاکره با روسیه هستیم.