واحد سوم بخار نیروگاه برق عسلویه سال آینده افتتاح می‌شود ۱۶ مهر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق:

واحد سوم بخار نیروگاه برق عسلویه سال آینده افتتاح می‌شود

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی کشور گفت: واحد سوم بخار نیروگاه برق سیکل ترکیبی عسلویه با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، سال آینده به بهره‌برداری می‌شود.