اورهال دکل‌های 230 کیلوولت نیروگاه سد دز تمام شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

اورهال دکل‌های 230 کیلوولت نیروگاه سد دز تمام شد

اورهال کامل دکل‌های 230 کیلوولت انتقال انرژی از نیروگاه تا کلیدخانه سد دز برای نخستین بار انجام شد.