ساخت نیروگاه تجدیدپذیر مشترک بین ایران و آذربایجان ۱۶ تیر ۱۴۰۱

ساخت نیروگاه تجدیدپذیر مشترک بین ایران و آذربایجان

ساخت نیروگاه تجدیدپذیر مشترک بر روی دو سد «خداآفرین» و «قیز قلعه‌سی» به ظرفیت 280 مگاوات از جمله دستاوردهای راهبردی توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان است.

موافقت مجلس با تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده به نیروگاه‌های برق‌آبی ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

موافقت مجلس با تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده به نیروگاه‌های برق‌آبی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح مانع زدایی از صنعت برق، با تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده به نیروگاه‌های برق‌آبی موافقت کردند.