مازوت‌سوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور ۱۶ دی ۱۴۰۱
سرپرست مرکز ملی هوا سازمان محیط‌ زیست خبر داد

مازوت‌سوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست ضمن تاکید بر عدم مازوت‌سوزی در تهران گفت: از بین ۱۶ نیروگاه بخاری در کشور ۱۴ نیروگاه مازوت‌سوزی دارند.