عقب‌ماندگی ایران از جهان در تجدیدپذیرها جبران می‌شود؟ ۲۳ آبان ۱۴۰۱

عقب‌ماندگی ایران از جهان در تجدیدپذیرها جبران می‌شود؟

درحالی طی یک دهه گذشته، مصرف جهانی انرژی تجدیدپذیر با میانگین نرخ سالانه ۱۲.۶ درصد رشد کرده که ایران همچنان درحال برنامه ریزی برای ایجاد سازوکارهای توسعه این انرژی است و باتوجه به پتانسیل‌های موجود در این حوزه فاصله زیادی با دنیا دارد.