قانون «هوای پاک» و مسئولیتهای فراموش شده/ لزوم برخورد با ترک فعل‌ها در حوزه آلودگی هوا ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

قانون «هوای پاک» و مسئولیتهای فراموش شده/ لزوم برخورد با ترک فعل‌ها در حوزه آلودگی هوا

داشتن هوای پاک، از جمله حقوق عامه است که طی سال‌های اخیر آن را به تقدیر و وزش باد حواله شده است، اما در متن قانون خبری از تقدیر نیست و وظیفه هر نهاد مشخص است.