آسیب شناسی ساخت سد در الیگودرز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسیب شناسی ساخت سد در الیگودرز

 شهرستان الیگودرز با داشتن میزان بالای نزولات جوی این ظرفیت را دارد که با اجرای طرح‌های مختلف آبی تغییرات چشمگیری در موقعیت اقتصادی و رفاه ساکنین محلی داشته باشد این در حالیست که اهالی منطقه تاکنون از اجرای طرح‌های آب آنگونه که باید منفعت نبرده اند.