استفاده از انرژی تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد ۲۶ تیر ۱۴۰۱
رحیمی مظفری:

استفاده از انرژی تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلای تاکید کرد: موضوع استفاده از انرژی تجدید پذیر در کشور باید در اولویت باشد، چراکه اگر مابه التفاوت هزینه های سوخت فسیلی را صرف حمایت از بخش خصوصی کنیم آینده انرژی کشور تضمین می شود.