کاهش حوادث در صنایع پتروشیمی با آموزش اصول ایمنی ۰۷ مهر ۱۳۹۸

کاهش حوادث در صنایع پتروشیمی با آموزش اصول ایمنی

مدیرعامل شرکت رهاوران فنون پتروشیمی از کاهش حوادث در صنایع پتروشیمی بعد از آموزش نیروهای پیمانکاری و غیر پیمانکاری خبر داد و گفت که با سازمان پدافند غیرعامل کشور هماهنگی کرده و تفاهم نامه ای با دانشگاه امام حسین امضا شد تا دوره های آموزش پدافند غیر عامل را برگزار کنیم.