روند تحولات قیمت نفت پس از چند روز معکوس شد ۲۲ تیر ۱۴۰۱

روند تحولات قیمت نفت پس از چند روز معکوس شد

نگرانی از داده‌های مربوط به احتمال وقوع تورم در ایالات متحده آمریکا قیمت‌های جهانی نفت خام را افزایش داد.