تولید آب آشامیدنی توسط پنل‌های هوشمند ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

تولید آب آشامیدنی توسط پنل‌های هوشمند

محققان پنل‌هایی ساخته‌اند که از طریق نور خورشید و هوا، آب آشامیدنی تولید می‌کنند.