نمک زدایی از آب شور با روش جدید ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمک زدایی از آب شور با روش جدید

محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند با فناوری نانو، از آب شور یون‌زدایی کنند.