پژوهشگاه صنعت نفت ۳۰ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کرد ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

پژوهشگاه صنعت نفت ۳۰ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کرد

پژوهشگاه صنعت نفت با انعقاد ۳۰ قرارداد، توافق‌نامه و تفاهم‌نامه به‌کار خود در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پایان داد.