ایجاد جامعه‌ای با نشاط با توجه ویژه به بانوان میسر می‌شود ۲۶ دی ۱۴۰۱
مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده:

ایجاد جامعه‌ای با نشاط با توجه ویژه به بانوان میسر می‌شود

مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده، مهمترین فعالیت امور زنان و خانواده در وزارت نیرو را شناسایی بانوان متخصص و توانمند دانست و گفت: با توجه به اثرگذاری بانوان در خانواده، مشارکت بانوان در ابعاد مختلف جامعه موجب رشد و اعتلای جوامع خواهد شد.