آغاز اعتصاب کارگران نفتی و گازی نروژ ۱۴ تیر ۱۴۰۱

آغاز اعتصاب کارگران نفتی و گازی نروژ

امروز کارگران صنعت نفت و گاز نروژ دست به اعتصاب زده‌اند و همین امر تولید حامل‌های انرژی در این کشور را پایین خواهد آورد.

کاهش احتمالی تولید نفت و گاز نروژ به‌خاطر اعتصاب کارگران ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

کاهش احتمالی تولید نفت و گاز نروژ به‌خاطر اعتصاب کارگران

اگر مذاکرات با کارفرمایان و اتحادیه‌های تجاری درمورد دستمزدهای سالانه به نتیجه نرسد، ۸۴۵ کارگر از ۷۵۰۰ نیروی کار فعال در سکوهای دریایی نروژ از دوازدهم ژوئن اعتصاب می‌کنند که تولید نفت این کشور را پایین می‌آورد.