اخلاق و قانون‌مداری، شرط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی ۰۳ دی ۱۴۰۱
در کارگاه مبارزه با پول‌شویی نفت و گاز مارون مطرح شد

اخلاق و قانون‌مداری، شرط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی

سرپرست شرکت نفت و گاز مارون اخلاق و قانون‌مداری را شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، دانست.

اهداف تولیدی نفت و گاز مارون در نیمه نخست ۱۴۰۱ محقق شد ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

اهداف تولیدی نفت و گاز مارون در نیمه نخست ۱۴۰۱ محقق شد

سرپرست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون اعلام کرد این شرکت موفق به تحقق ۱۰۱ درصدی برنامه ابلاغی شرکت ملی نفت ایران برای تولید نفت خام خود را در ۶ ماه نخست امسال شد.