هند برای تامین نفت خام به منطقه خلیج فارس چشم دوخته است ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

هند برای تامین نفت خام به منطقه خلیج فارس چشم دوخته است

وزیر نفت و گاز طبیعی هند گفت بیشتر نفت خام مورد نیاز این کشور در آینده نزدیک از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و عراق تامین خواهد شد.