تولید گاز به بیش از تولید تکلیفی رسید ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق:

تولید گاز به بیش از تولید تکلیفی رسید

از ابتدای فروردین امسال نیز تاکنون به علت ورود سامانه‌های بارشی و سردی هوا، مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بخش‌های مختلف، افزایش یافته و تولید گاز در برخی از روزها حتی تا ۳۰ درصد بیش از تولید تکلیفی رسید.