پیش بینی رشد سالانه ۳.۴ درصدی صنعت نفت و گاز ایران طی ۵ سال آینده ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

پیش بینی رشد سالانه ۳.۴ درصدی صنعت نفت و گاز ایران طی ۵ سال آینده

افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشاف و تولید و خط لوله نفت و گاز باعث رشد سالانه ۳.۴ درصدی صنعت انرژی ایران طی ۵ سال آینده خواهد شد.