جنگ اوکراین تقاضای اروپا برای نفت و گاز آفریقا را احیا کرده‌ است ۰۱ مرداد ۱۴۰۱

جنگ اوکراین تقاضای اروپا برای نفت و گاز آفریقا را احیا کرده‌ است

تحریم نفتی روسیه تمایل اروپا به انرژی آفریقا را افزایش داده است، به طوری که آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند آفریقا تا ۲۰۳۰ جایگزین یک‌پنجم صادرات گاز روسیه به اروپا شود.