تحقق بیش از ۶۱ درصدی برنامه تعمیرات دوره‌ای تأسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ رخ داد

تحقق بیش از ۶۱ درصدی برنامه تعمیرات دوره‌ای تأسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: برنامه تعمیر اساسی و دوره‌ای تأسیسات نفت و گاز این شرکت در سال ۱۴۰۱ که به‌صورت بسته‌ای اجرا می‌شود تاکنون حدود ۶۱.۶۸ درصد پیشرفت داشته است.

برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در نفت و گاز آغاجاری ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در نفت و گاز آغاجاری

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001 در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد.