لزوم هدف‌گذاری در توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ۰۸ تیر ۱۳۹۹

لزوم هدف‌گذاری در توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: برای گسترش صنایع پایین‌دستی باید سازوکاری منسجم ایجاد کنیم تا همه پتروشیمی‌ها با توجه به میزان تولید و امکانات زیرساختی خود، طرحی جامع برای صنایع پایین‌دستی ارائه دهند.