راه افزایش قیمت نفت آمریکا با کرونا مسدود شد ۱۶ تیر ۱۳۹۹

راه افزایش قیمت نفت آمریکا با کرونا مسدود شد

شاخص های قیمت نفت روز دوشنبه وضعیت یکسانی نداشتند و در حالی که بهای نفت برنت تحت تاثیر محدودیت عرضه بالا رفت، وست تگزاس اینترمدیت به دلیل افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و احتمال محدود شدن تقاضا کاهش پیدا کرد.