سقوط قیمت نفت در بازار جهانی| نفت برنت دریای شمال در مزر ۹۶ دلار ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

سقوط قیمت نفت در بازار جهانی| نفت برنت دریای شمال در مزر ۹۶ دلار

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۶ سنت معادل ۰.۲۷ درصد کاهش به ۹۶ دلار و ۵ سنت رسید.

نفت در سراشیبی سقوط قیمت| نفت برنت دریای شمال ۱۱۱ دلار ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نفت در سراشیبی سقوط قیمت| نفت برنت دریای شمال ۱۱۱ دلار

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶۷ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش به ۱۱۱ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسیده‌است.

افت قیمت نفت در بازار‌های جهانی| نفت برنت دریای شمال در کانال ۱۰۷ دلار ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

افت قیمت نفت در بازار‌های جهانی| نفت برنت دریای شمال در کانال ۱۰۷ دلار

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ سنت کاهش به ۱۰۷ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید.