توقف تولید نفت اکوادور تا ۴۸ ساعت آینده ۰۶ تیر ۱۴۰۱

توقف تولید نفت اکوادور تا ۴۸ ساعت آینده

وزارت انرژی اکوادور هشدار داد اگر جاده‌ها باز نشوند و خرابکاری در چاه‌های نفت ادامه پیدا کند، تولید نفت این کشور ظرف ۴۸ ساعت آینده به طور کامل متوقف خواهد شد.