همکاری وزارت نفت و شهرداری تهران برای اصلاح الگوی مصرف ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت تاکید کرد؛

همکاری وزارت نفت و شهرداری تهران برای اصلاح الگوی مصرف

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت با تبیین مهم‌ترین اهداف تفاهم‌نامه همکاری وزارت نفت و شهرداری تهران گفت: امیدوارم امضای تفاهم‌نامه امروز آغاز حرکتی برای همکاری بین وزارت نفت و شهرداری تهران در زمینه اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی انرژی باشد و نتایج آن در کل کشور تسری یابد.