نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران ۱۷ آبان ۱۴۰۱

نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران

وزیر نفت نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد و نوشت: ستاد وزارت نفت، واحدهای مستقل ستادی، همه شرکت‌های اصلی، فرعی و تابع موظف هستند همکاری لازم را با مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در استقرار کل فرآیندها داشته باشند.

۱۶ هیئت‌ عالی فنی و تخصصی بر ارزیابی مدیران صنعت نفت نظارت می‌کنند ۱۷ آبان ۱۴۰۱

۱۶ هیئت‌ عالی فنی و تخصصی بر ارزیابی مدیران صنعت نفت نظارت می‌کنند

۱۶ هیئت‌عالی و تخصصی با ابلاغ نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بر ارزیابی مدیران صنعت نفت نظارت خواهند کرد.

خانه مدیران صنعت نفت آغاز به‌کار می‌کند ۱۷ آبان ۱۴۰۱
با ابلاغ نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت

خانه مدیران صنعت نفت آغاز به‌کار می‌کند

خانه مدیران صنعت نفت با ابلاغ نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت آغاز به‌کار می‌کند.