ساخت دستگاه استاندارد “آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی” ۰۱ دی ۱۳۹۸

ساخت دستگاه استاندارد “آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی”

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر پارک علم و فناوری گلستان موفق به ساخت دستگاه "آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی" شدند که دارای تائیدیه استاندارد است.