گسترش مرز تعاملات نفتی در دولت سیزدهم ۰۷ تیر ۱۴۰۱

گسترش مرز تعاملات نفتی در دولت سیزدهم

مرز تعاملات نفتی در دولت سیزدهم با نگاه به کشورهای همسایه افزایش گسترده‌ای یافت و ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین، ترکمنستان، چین، روسیه و آذربایجان در مسیر تازه‌ای قرار گرفت.