تولید و بومی‌سازی ۱۹ محصول صنعت برق از سوی دانش‌بنیان‌ها ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

تولید و بومی‌سازی ۱۹ محصول صنعت برق از سوی دانش‌بنیان‌ها

یک شرکت دانش‌بنیان توانست ۱۹ محصول فناورانه در حوزه صنعت برق را به بازار عرضه کند.