ارزانی پنل خورشیدی تسلا ۰۳ تیر ۱۳۹۹

ارزانی پنل خورشیدی تسلا

پنل خورشیدی تسلا شبیه پوشش های عادی سقف شیبدار طراحی شده اما به عنوان پنل خورشیدی هم ایفای نقش می کند تا انرژی خورشیدی را به برق تبدیل نماید و در حال حاضر با کاهش قیمت مواجه بوده است.