رونمايي از نسخه جديد برنامه برق من با يك قابليت كاملا جديد / مشاهده لحظه اي قبوض برق امكان پذير شد ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

رونمايي از نسخه جديد برنامه برق من با يك قابليت كاملا جديد / مشاهده لحظه اي قبوض برق امكان پذير شد

نسخه جديد برنامه برق من با قابليت پردازش تصوير كه باعث مي شود، خوداظهاري مصرف برق ( قرائت كنتور) توسط مشتركان به راحتي امكان پذير شود، راه اندازي شد.