نرخ مجاز فرونشست زمین در دنیا چقدر است؟ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

نرخ مجاز فرونشست زمین در دنیا چقدر است؟

نرخ مجاز فرونشست در دنیا نیم الی یک سانتیمتر است؛ اما این میزان در برخی از دشت‌های تهران حدود ۸ سانتیمتر است که این عدد چندان بالا نیست و رنج‌های بالای ۲۰ سانتیمتر بسیار خطرناک هستند.