لزوم ایجاد یک نهاد مستقل برای بهینه‌سازی انرژی ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
رئیس اندیشکده نفت و انرژی؛

لزوم ایجاد یک نهاد مستقل برای بهینه‌سازی انرژی

رئیس اندیشکده نفت و انرژی از موضوعات اصلاح رابطه مالی شرکت نفت، سرمایه گذاری، عدم خام فروشی، حضور در بازارهای بین المللی و بهینه‌سازی به عنوان اصلی ترین چالش‌های بخش انرژی در کشور یاد کرد.